Kakva su to "automatska" vrata?

Termin "automatska vrata" koristimo za vrata koja su pogonjena elektro-motorom i najčešće opremljena senzorom pokreta pomoću kojeg vrata registruju pokret i automatski se otvaraju i zatvaraju. Svoju široku primjenu danas pronalaze na ulazima trgovačkih objekata i drugih poslovnih objekata. Nekoliko različitih varijanti automatskih vrata koje možemo isporučiti, sa pripadajućim tehničkim podacima možete pronaći ovdje.